Content page
Tribona säljer för 1.075 miljoner i Västerås | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Tribona säljer för 1.075 miljoner i Västerås

Tribona säljer fastigheten Saltängen 1 i Västerås för ett fastighetsvärde om 1.075 miljoner kronor. Byggnaden omfattar ca 104.000 kvm och är fullt uthyrd till ICA Fastigheter. Från fastighetsvärdet kommer att avgå beslutade ännu ej utförda investeringar. Affären kommer att innebära en realiserad förlust om ca 55 mkr jämfört med bokfört värde per Q3 2014.

Köpare är Saltängen Property Invest AB, ett bolag som bildats och strukturerats av Pareto Securities AB. Bakom Saltängen Property Invest AB står ett antal institutionella och privata investerare. Affären görs i bolagsform och frånträdet samt betalning är planerat till den 19 december 2014.

– Fastigheten Saltängen 1 i Västerås har varit vår i särklass största fastighet och värdemässigt stått för en betydande del av vårt samlade fastighetsvärde. Efter försäljningen av Saltängen 1 kommer ICA fortsatt att vara en stor och viktig kund. Vår uttalade ambition om att växa bolaget till 10 miljarder på lång sikt ligger alltjämt kvar, säger Per Johansson VD i en kommentar.

MAQS Advokatbyrå har varit legal rådgivare till Tribona.

I Västerås äger Tribona efter försäljningen en fastigheter, Korsberga om 10.000 kvm där M4 Gruppen är hyresgäst.

I Halmstad har Tribona, via bolagsaffär, förvärvat en fastighet med ett fastighetsvärde om 38 miljoner kronor.

Fastigheten Halmstad Fräsaren 12 ligger nära E6 och har en uthyrningsbar yta på 4.603 kvm. I samband med förvärvet har överenskommits och hyresavtal tecknats om en tillbyggnad på 829 kvm som kommer att ske under 2015. Fastigheten är fullt uthyrd med ett 10-årigt hyresavtal. Fastighetens areal är ca 34.000 kvm med möjlighet till ytterligare tillbyggnad.

CBRE var rådgivare till säljaren i affären i Halmstad.

Fastighetsvärlden Idag 2014-12-05

MER stenafastigheter.se

Comments are closed