Content page
Nya föreskrifter om sotning och brandskyddskontroll vid årsskiftet | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Nya föreskrifter om sotning och brandskyddskontroll vid årsskiftet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har beslutat om ny föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Reglerna börjar gälla 1 januari 2015.

I de nya reglerna har fristerna för brandskyddskontrollens genomförande harmoniserats så att de i huvudsak är tre respektive sex år. Dessutom förtydligas när första kontroll efter nyinstallation eller väsentlig ändring av en anläggning ska göras.

Läs mer om de nya föreskrifter och allmänna råd för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. 

 

 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed