Content page
Börsaktuellt bolag förvärvar i Umeå | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Börsaktuellt bolag förvärvar i Umeå

NP3 köper från Aberdeen. Från Aberdeen Fastighetsfond Sverige har NP3 Fastigheter förvärvat fastigheten Vevstaken 9, en affär där det underliggande fastighetsvärdet är 41 miljoner kronor. NP3 som inom kort noteras på börsen äger sedan tidigare grannfastigheten Generatorn 7 på Västerslätt i Umeå.

Vevstaken 9 omfattar cirka 10.500 kvm och största hyresgäst är Gärdin & Persson som bedriver handel med byggvaror och maskiner.

– Förvärvet gör att vi närmar oss vårt mål om minst 100.000 kvadratmeter i Umeå. I och med förvärvet äger NP3 fastigheter cirka 80.000 kvadratmeter i Umeå och totalt i koncernen cirka 485.000 kvadratmeter, säger Andreas Nelvig, VD NP3 Fastigheter.

NP3 genomför just nu en nyemission inför en notering på börsen. Bolaget kommer att handlas på midcap-listan på Nasdaq Stockholm men första handelsdag den 4 december.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed