Content page
Sveafastigheter går vidare med 19.000 kvm nya lokaler | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Sveafastigheter går vidare med 19.000 kvm nya lokaler

Tar nästa steg för Linnéuniversitetet i Kalmar. Hela havet stormar på Kalmars lokalhyresmarknad, vilket Fastighetsvärlden har berättat om de senaste åren (se länkar nedan). Men nu börjar planerna för hur det nya Linnéuniversitetets se ut realiseras. Utbildningslokalerna är idag utspritta på många ställen runt om i orten och ska nu samlas till ett centralt campus – där Sveafastigheter sannolikt är den stora vinnaren. Tidigare har Akademiska Hus, mer eller mindre i protest, sålt sitt bestånd och valt att inte vara med i kampen om det nya lärosätet. Delar av alla lokaler som kommer att nämnas kommer att absorberas av kommunen som flyttar kommunal förvaltningsverksamhet dit. Men vakanser kvarstår.

Nu är projektörer för den västra delen av Universitetskajen i Kalmar upphandlade. Den aktuella etappen omfattar om- och tillbyggnation av Linnéuniversitetets lokaler på nästan 19.000 kvadratmeter, för vilka Sveafastigheter är hyresvärd och samarbetspartner.

Linnéuniversitetet har en önskan om att samla sina lokaler i Kalmar till Universitetskajen. Genom en samlad placering underlättar man för möten över så väl fakultetsgränser som med omgivande samhälle. Det skulle gynna både utbildning och forskning och bidra till utvecklingen av regionen.

Projekteringen startar i början av december 2014 och beräknas vara klar till sommaren 2015. Enligt tidplanen fattar Universitetsstyrelsen beslut om eventuell byggstart under hösten 2015 och därefter kan byggnationen starta. De nya universitetsbyggnaderna på västra delen beräknas stå färdiga för inflyttning under 2018.

De projektörer som har upphandlats i samråd mellan Sveafastigheter och Linnéuniversitetet är arkitekt, konstruktör och installation, vilka nu börjar arbetet med projektering för att bygga till och om befintliga byggnader på västra delen av området. De upphandlade projektörerna är:

  • Christensen & C0 Arkitekter, Köpenhamn (arkitekter)
  • ÅF Infrastructure AB, Växjö (konstruktörer)
  • WSP Sverige AB, Kalmar (installatörer)

– Det känns bra med de upphandlade projektörerna. De har alla stor erfarenhet av liknande projekt. Ingen av dem är sedan tidigare upphandlade för östra delen där det är andra projektörer. Samlade universitetslokaler i Kalmar kommer att betyda mycket för så väl vår verksamhet som staden, säger Christel Olsson, projektledare Linnéuniversitetet.

– Det känns väldigt roligt att vi nu har en ny detaljplan samt projektörer på plats så att vi kan gå vidare i arbetet mot ett samlokaliserat universitet även på västra Universitetskajen. Under drygt 1,5 års tid har vi arbetat tillsammans med Linnéuniversitetet och Fastighetspartner PoE för att tillgodose ändamålsenliga och långsiktigt hållbara lokaler, säger Eric Bergström på Sveafastigheter.

För östra delen av Universitetskajen är projektörer sedan tidigare upphandlade och projektering för det området har pågått sedan slutet av sommaren 2014. Hyresvärd för östra Universitetskajen kommer att upphandlas.

Fastighetsvärlden Idag 2014-11-26

 

MER stenafastigheter.se

Comments are closed