Content page
Prime Living förvärvar byggrätt i Sollentuna | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Prime Living förvärvar byggrätt i Sollentuna

River cóch bygger nytt. Prime Living har förvärvat fastigheten Sjöstjärnan 2 i Sjöbergs centrum, Sollentuna. Säljare var bolaget HLF Förvaltning. De befintliga centrumbyggnaderna ska rivas och efter detaljplaneändring ska sammantaget 300 studentlägenheter kunna byggas på tomten. Byggrätten värderades för ett år sedan till 37 miljoner. Byggstart beräknas ske hösten 2015.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed