Content page
Arbetsuppgifter, samhällsnytta och karriärutveckling lockar till staten | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Arbetsuppgifter, samhällsnytta och karriärutveckling lockar till staten

Stark samhällsnytta, utvecklande arbetsuppgifter och goda karriärmöjligheter. Det är de främsta skälen till att nyanställda i staten har lockas till ett statligt jobb.
Värdegrundsdelegationen genomförde den 25 november ett Värdegrundsforum med rubriken Nyanställda i staten och den gemensamma värdegrunden.

Socialdepartementet, 26 november 2014

MER stenafastigheter.se

Comments are closed