Content page
NCC och MKB i bostadsaffär | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

NCC och MKB i bostadsaffär

MKB förvärvar mark av NCC. NCC har fått i uppdrag av MKB Fastighets AB att utveckla två nya kvarter med hyresbostäder i stadsdelen Limhamn i Malmö. Affären där NCC säljer mark till MKB och sedan bygger 300 hyreslägenheter är värd 528 miljoner för NCC. Projektet orderanmäls i det fjärde kvartalet 2014.

MKB köper tomtmark av NCC och ger samtidigt NCC i uppdrag att utveckla 300 hyreslägenheter med tillhörande garage i källarplanen.

Bostäderna byggs i två nya kvarter i stadsdelen Limhamns läge i Malmö.

Husen, som blir mellan fyra och åtta våningar, byggs runt innergårdar och får fasader som anknyter till områdets omgivning och tegeltradition. Det blir allt från ettor till femmor, med tonvikt på yteffektiva planlösningar.

- Behovet av hyresbostäder i Malmö är stort och det här blir ett välkommet tillskott av moderna hyreslägenheter i ett attraktivt läge. I ett större perspektiv skapar ett projekt av den här karaktären flyttkedjor, vilka i förlängningen öppnar dörren till nytt boende åt många Malmöbor, säger Svante Hagman affärsområdeschef för NCC Construction Sweden.

Projektet utvecklas på gammal industrimark som sanerats och därmed har ny mark skapats för bostadsändamål i en del av Malmö där efterfrågan på nya bostäder är stor. Projekteringen av bostäderna startar omgående och de första lägenheterna beräknas vara klara för inflyttning i mitten av 2016. Kvarteren färdigställs sedan fram till sommaren 2018.

Överlåtelse och resultatredovisning av markaffären kommer att ske i affärsområdet NCC Housing i samband med att projektet orderanmäls under det fjärde kvartalet 2014. Entreprenaddelen redovisas med successiv resultatavräkning i NCC Construction Sverige. Entreprenaden är på totalt 435 MSEK och markaffären på 93 miljoner kronor.

Fastighetsvärlden Idag       2014-11-25

MER stenafastigheter.se

Comments are closed