Content page
​Utbildning som ger framtidstro | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

​Utbildning som ger framtidstro

Datum: 2014-11-25 12:15
Text:

Rikspolischef Bengt Svensson och justie- och integrationsminister Morgan Johansson diplomerade igår ett tiotal ungdomar inom den av Fryshuset ledda verksamheten Vi är samhället. Diplomeringen skedde under högtidliga former på Rådhuset i Malmö som ett avslut på den utbildning ungdomarna gått under året. Utbildningen har som mål att öka ungdomars framtidstro och minska utanförskapet genom att ge kunskap om hur samhället fungerar.  Sedan 2013 stöttar Stena Fastigheter Malmö verksamheten genom vår Relationsförvaltning®. 

- Det är ni som är framtiden! Med de orden inledde Fryshusets verksamhetsledare Samer Alazawie ceremonin.

Stämningen var hög när ett tiotal ungdomar under måndagskvällen mottog diplom och blommor under rungande applåder. Diplomeringen avslutade den utbildning de gått under året. Utbildningsprogrammet har utvecklats av Fryshuset för målgruppen unga som av olika anledningar har en misstro till samhället, i synnerhet myndigheter. Syftet med själva utbildningen är att alla i samhället ska förstå varandra bättre, och genom relationer och förståelse för varandra bättre kunna förebygga brott.

- Att skapa kunskap om hur samhället fungerar och därmed skapa förutsättningar för samhällspåverkan är viktigt. Påverkan görs genom dialog och det verktyget har utbildningen gett er. Tillsammans kan vi göra mycket, sa rikspolischef Bengt Svensson i sitt inledningstal.

Utbildningen innehåller verktyg som gett deltagarna kunskap om hur samhället är uppbyggt och dess olika funktioner utifrån fem teman: lag och rätt, demokrati och relationer, sociala färdigheter och människosyn, normkritik samt våld. Under 17 träffar har ungdomarna träffat tjänstemän från olika myndigheter i Malmö för att skapa bättre dialog dem emellan och öka förståelsen för myndigheters arbete. Alhareth Zaid, 18 år, är en av deltagarna:

- Utbildningen har betytt mycket. Jag har lärt mig hur vi ska vara mot varandra, hur polis, räddningstjänst fungerar och hur det är att vara politiker. Hur olika grupper kan samarbeta och vad jag kan göra, tex att det blir lättare att få ett jobb om man uppför sig bättre. Jag är hemma mer nu och pluggar mer. Min dröm är att bli kirurg, säger Alhareth Zaid.

Stena Fastigheter Malmö stöttar sedan 2011 Fryshuset genom vår Relationsförvaltning. Sedan augusti 2013 har Fryshuset Malmö bedrivit verksamheten Vi är samhället, VÄS, en verksamhet med syfte är att främja ungas demokratiska värderingar och inkludering i samhället genom att arbeta förebyggande mot kriminalitet och utanförskap.

- Vi har under ett år stöttat VÄS verksamhet och detta är den andra diplomeringen som görs. Flera av deltagarna bor i våra områden och genom att stödja VÄS verksamhet så vill vi bidra vi till att unga får en positiv framtidstro och en känsla av tillhörighet i samhället. VÄS erbjuder utbildning, läxhjälp, hjälp att skriva CV, mentorer från näringslivet och ger på det sättet även ungdomarna en möjlighet till arbete. Samhällsvinsterna är stora när ungdomar får hjälp att komma in i samhället istället för att hamna utanför, säger Helen Welander-Möller.

Relationsförvaltning® är Stena Fastigheters eget koncept för att utveckla hållbara boendemiljöer och arbetsplatser där människor trivs och stannar kvar länge. Fokus ligger på barn och ungdomar, där extra insatser nu görs på områdena skola och arbete.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed