Content page
Carnegie: ”Infriat målen med råge” | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Carnegie: ”Infriat målen med råge”

Bolagets bestånd var i våras värt cirka 3 miljarder kronor. Nu, efter noteringen, äger D Carnegie & Co hus för drygt 7 miljarder och är nu landets största noterade bostadsfastighetsbolag.

– Vid noteringen förutspådde vi en fördubbling inom två år,så vi har alltså infriat våra tillväxtmål med råge, säger
VD Ulf Nilsson.

Under  tredje kvartalet uppgick hyresintäkterna till 326,9 miljoner kronor.  Driftnettot uppgick till 159,2 miljoner kronor (0,3 ) medan värdet på förvaltningsfastigheterna steg med 77,5 miljoner kronor. Resultatet efter skatt uppgick till 90,7 miljoner kronor (-0,4 ) vilket motsvarar 1,28 kronor per aktie.

FV Idag 2014-11-21

MER stenafastigheter.se

Comments are closed