Content page
Akelius passerar 50 mdr: ”Vi är starkare än någonsin” | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Akelius passerar 50 mdr: ”Vi är starkare än någonsin”

Knappt hälften av beståndet utomlands. Resultat före skatt för Akelius Residential Property AB uppgick till 890 miljoner kronor. Hyresintäkter för jämförbara fastigheter ökade med 3,8 procent, driftsöverskottet med 6,1 procent. Bostäder i storstäder och uppgradering förklarar tillväxten. Det uppger bolaget i sin delårsrapport.

Under perioden ökade fastigheternas värde med 1.187 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,7 procent.

Köp av fastigheter uppgick till 5.669 miljoner kronor. I Sverige förvärvades Åbergbeståndet i Malmö för 2,8 miljarder kronor, läs mer i länkarna nedan. Fastigheter såldes för 1.050 miljoner kronor, 12 procent högre än verkligt värde vid årets början.

Marknadsvärdet på fastigheterna ökade till 52 miljarder. Knappt hälften finns utanför Sverige.

Under perioden emitterades preferensaktier för totalt fyra miljarder och stamaktier för två miljarder. Preferensaktierna är noterade på Nasdaq First North. Soliditeten har ökat till 42 procent, högsta i Akelius historia. Belåningsgraden har sjunkit till 47 procent. Högre driftsöverskott, lägre snitträntor och högre soliditet har ökat räntetäckningsgraden från 1,2 till 1,6.

VD Pål Ahlsén:

– Efterfrågan på våra preferensaktier vid vår andra emission var åter stor. Vi erbjöds tio miljarder kronor av marknaden, tog emot tre miljarder. Pengarna kommer att användas till cherry picking av bostä der i storst äder och uppgradering för bättre boende. Nära 30 procent av våra lägenheter är nu uppgraderade. Under året har vi tillträtt eller tecknat bindande avtal om kö p i 59 transaktioner f ör totalt 9,4 miljarder. Akelius växer och är idag ett starkare bolag än någonsin.

Fastighetsvärlden Idag 2014-11-24

MER stenafastigheter.se

Comments are closed