Content page
Hemfosa kan ta in 1,6 miljarder på preffar | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Hemfosa kan ta in 1,6 miljarder på preffar

Delar kommer att användas till redan avtalade förvärv. Styrelsen för Hemfosa har beslutat att genomföra en nyemission av preferensaktier. Erbjudandet uppgår till högst 975 mkr före transaktionskostnader, men kan vid god efterfrågan komma att utökas med ytterligare högst 650 mkr, det vill säga totalt 1625 mkr.

Preferensaktierna ges ut till teckningskursen 325 kronor och kommer att ge 20 kronor i årlig utdelning, vilket innebär en årlig direktavkastning om 6,2 procent.

Av emissionslikviden avses cirka 700 mkr användas till Hemfosas redan avtalade men ej tillträdda förvärv från Castellum och Hemsö om totalt 5,3 mdr.

Fastighetsvärlden Idag 2014-11-21

MER stenafastigheter.se

Comments are closed