Content page
Ingrid Gyllfors ny VD på SSSB | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ingrid Gyllfors ny VD på SSSB

Efterträder Chris Österlund. Stiftelsen Stockholms Studentbostäder, SSSB, får en ny VD. Det blir Ingrid Gyllfors som under våren 2015 efterträder nuvarande VD:n Chris Österlund när hon övergår till Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO.

Ingrid Gyllfors är civilingenjör väg- och vattenbyggnad, och kommer närmast från Ebab i Stockholm AB där hon i dag är avdelningschef. Ingrid Gyllfors är 44 år och har en bred yrkeserfarenhet och har tidigare arbetat som bland annat stadsbyggnadschef inom Solna stad och fastighetschef på fastighetskontoret i Stockholms stad. Ingrid Gyllfors menar att SSSB som största aktör på området har ett mycket angeläget uppdrag och ser därför fram emot sin nya uppgift.

– Om Stockholm vill vara en attraktiv kunskapsregion måste det finnas bostäder till våra studenter. SSSB vill fortsätta att vara ledande inom sitt område, och det känns därför mycket spännande att utveckla det arbetet tillsammans med mina nya medarbetare, säger Ingrid Gyllfors.

SSSB arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för fler studentbostäder och här ser hon en rad utmaningar.

– Som alltid så är tiderna från planering till färdigt bygge viktiga att minska utan att den demokratiska processen går förlorad. Vi behöver också få projekten ekonomiskt hållbara. Detta kräver att vi arbetar aktivt med att hitta både nya tekniska lösningar och den optimala samarbetsformen för respektive projekt, säger Ingrid Gyllfors.

SSSB:s ordförande Leif Garph är mycket nöjd med rekryteringen.

– SSSB har en målsättning att nå 10 000 studentbostäder genom att bygga cirka 2 000 nya lägenheter, och har redan identifierat cirka 75 procent av dessa genom möjliga byggrätter på egen mark. Jag är glad att vi har lyckats rekrytera Ingrid Gyllfors som vd. Hon har både rätt bakgrund och är rätt person för att leda vårt arbeta för att nå våra uppsatta mål, säger Leif Garph.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed