Content page
Planerar för hela 80.000 kvm lokaler vid stationen | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Planerar för hela 80.000 kvm lokaler vid stationen

Går att bygga stora volymer utan överdäckning. Fastighetsvärlden kan avslöja att området runt Centralstationen i Stockholm kan få ett rejält tillskott av moderna kontorslokaler – alltså utöver Vasakronans kontorsprojekt Klara C om cirka 28.000 kvm och Skanskas projekt om cirka 27.000 kvm kontorslokaler där nuvarande KPMG-huset finns.

Fastighetsvärlden kan berätta att Jernhusen kan stå för ett ännu större tillskott. Bolaget skissar på att bygga fem kommersiella fastigheter i direkt anslutning till Centralstationen, se de gulmarkerade fastigheterna i kartan ovan.

Det handlar inte om totala överdäckningar, vilket inte är möjligt eftersom det inte finns med i Trafikverkets långtidsplan, utan istället om att bygga på fundament som till största delen redan idag finns.

– Det är ett fantastiskt läge som dessutom blir allt mer attraktivt. Genom byggnation i stationsområdet bidrar vi till ett mer hållbart samhälle och vi använder ytor som idag är trista, säger Sima Zangiabadi, affärsutvecklare vid Jernhusen till Fastighetsvärlden.

Jernhusen har en mycket positiv erfarenhet av fastighetsutveckling i stationsområdet i Stockholm. Bolaget har till exempel utvecklat Kungsbrohuset (fastighetsbeteckning Blekholmen 4) som innehåller 27.000 kvm. Det huset satte en ny ribba för hållbarhetstänkandet inom fastighetsbranschen och uppmärksammades långt utanför Sveriges gränser.

Jernhusen fick dessutom riktigt bra betalt när huset såldes till Folksam Fastigheter för 2,1 miljarder kronor. Bolaget hade då rivit den tidigare kontorsbyggnaden om 15.000 kvm kontorslokaler som fanns på platsen.

Enligt Fastighetsvärldens bedömning kan de fem kommersiella fastigheter som bolaget planerar för ge cirka 80 000 kvm lokaler. Jernhusen vill inte kommentera några volymer eller utvecklingsplanerna i detta skede eftersom samtal förs med staden.

Det skulle kunna handla dels om två fastigheter som kan byggas parallellt med Kungsbrohuset och Klarabergshuset, alltså närmare spårområdet och där det idag främst finns byggbaracker för de som arbetar med Citybanan. Dessutom skulle byggnaden som finns vid den övre entrén till stationen, som idag är låg men lång, kunna byggas på med några våningar. I övrigt rör det sig om en mindre byggnad på parkeringen vid World Trade Center längs Klarabergsviadukten samt en annan mindre byggnad på den norra sidan av Kungsgatan, på den östra sidan om spårområdet.

– Våra fastigheter har ett unikt läge och det finns flera ställen där vi kan förtäta. Vi kan dessutom förtäta utan att det går ut över grönområden. Vi kommer att förvandla centrala lägen som kan anses vara baksidor till framsidor och de blir en naturlig del av stadskärnan, säger Ann Wiberg, chef affärsområde stadsprojekt, vid Jernhusen.

Något investeringsbeslut eller tidplan finns inte. Jernhusen har dock byggt framgångsrikt på kalkylerad spekulation tidigare, till exempel Kungsbrohuset och nu även Glasvasen i Malmö.

Utöver Jernhusens planer samt även Skanskas och Vasakronans summerar totalt cirka 150.000 kvm enligt Fastighetsvärldens summeringar. En handfull aktörer plaverar för mindre tillförsel genom tillbyggnation. Hufvudstaden och Alecta som vill bygga på våningsplan på Orgelpipan 7 respektive WTC. Dessutom kan det tillkomma ytor genom påbyggnationer på flera ställen, bland annat vill Niam tillföra ytor till Blekholmsterrassen. Även Mengus driver två projekt, något längre bort från stationen, som kommer att bidra med nya kontorsytor. Mindre ytor skulle även kunna tillkomma i de båda mindre ”orgelpipor” som Stockholms stad och Axfast äger längs södra sidan av Klarabergsgatan.

Allt fler fastighetsägare ser möjligheten att bygga på sina fastigheter i området runt Centralstationen efter att Waterfront Office höjde byggnivån, och numera bidrar även även Stockholm Continental (fastigheten Orgelpipan 6, byggs för närvarande av Jernhusen och innehåller merparten hotell) till att taknockarna når en allt högre höjd.

En längre text om de planerade projekten i området runt Centralstationen finns i magasinet Fastighetsvärlden Nr 10/2014.

Fastighetsvärlden Idag 2014-11-17

MER stenafastigheter.se

Comments are closed