Content page
Jernhusen återköper och nyemitterar | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Jernhusen återköper och nyemitterar

Jernhusen har genomfört ett återköp av en utestående obligation om 300 miljoner kronor. Samtidigt genomförs två nya obligationsemissioner om 150 miljoner kronor vardera inom ramarna för sitt Medium Term Note-program (MTN-program).

MER fastighetssverige.se

Comments are closed