Content page
Ikea köper modulbolag av Kungsleden | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ikea köper modulbolag av Kungsleden

Kungsleden säljer 65 procent av Nordic Modular Group till Inter IKEA Investments. Priset på aktierna grundar sig på en värdering av hela bolaget om 1,3 miljarder. Genom transaktionen frigör Kungsleden netto cirka 700 mkr i likviditet. Försäljningen medför en negativ resultateffekt på omkring 150 mkr.

Det frigjorda kapitalet ska användas för fastighetsköp enligt Kungsledens strategi och ger en kapacitet att förvärva fastigheter för cirka 1,8 miljarder kr vid en antagen belåningsgrad av omkring 60 procent.

Affären är strukturerad så att InteIkea förvärvar hela Nordic Modular Group via ett nybildat bolag. I det bolaget återinvesterar Kungsleden 270 mkr i form av aktier samt aktieägarlån för en 35-procentig andel. Det nybildade bolaget kommer sedan att byta namn till Nordic Modular Holding.

Fastighetsvärlden Idag 2014-11-14

MER stenafastigheter.se

Comments are closed