Content page
Högre marginal hos Peab | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Högre marginal hos Peab

Efter nio månader kan Peab visa upp ett kraftigt förbättrat resultat. Det operativa rörelseresultat uppgick till 1 292 Mkr (36). Förra året belastades det med engångskostnader om 920 mkr. Rörelsemarginalen ökade till 4,1 procent (0,1). Resultatet före skatt landade på 1079 mkr (-92).

Projektutveckling ingår med 230 mkr (94)

FV Idag 2014-11-14

MER stenafastigheter.se

Comments are closed