Content page
Stora skillnader mellan kommunernas taxor och avgifter | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Stora skillnader mellan kommunernas taxor och avgifter

Priserna för el, värme, avfall och vatten har höjts med 2,0 procent det senaste året. Samtidigt har övriga priser sänkts. Men skillnaden mellan kommunerna är stora. Priserna är högst i mindre kommuner.

För en vanlig trerumslägenhet i Mörbylånga motsvarar kostnaden 2 230 kronor per månad, medan kostnaden i landets billigaste kommun Luleå är 1 300 kronor, en skillnad på drygt 70 procent eller cirka 11 200 kronor per år.

Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten, som för nittonde året i rad kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner. Under de 19 år som Nils Holgersson-rapporten genomförts har avgifter och taxor stigit betydligt mer än konsumentprisindex. I år är den genomsnittliga höjningen 2,0 procent, samtidigt som övriga priser i samhället har sänkts.

– Den stora variationen mellan kommuner, upp till 11 000 kronor per år enbart för taxor och avgifter, är förvånande. Den kan endast delvis förklaras av geografiska skillnader, säger Rikard Silverfur näringspolitisk expert Fastighetsägarna Sverige. 

Kostnaderna för uppvärmning, el, VA och renhållning har ökat med 64 procent sedan 1996. Under samma period var inflationen 21,7 procent. Kostnaderna för uppvärmning, vatten och renhållning står redan för en stor del av hushållens ekonomi.

– Det är viktigt att vi gemensamt arbetar för att hålla kostnadsökningarna nere. I framtiden riskerar vi även högre kostnader för underhåll och klimatsäkring av bland annat vattenledningar, avslutar Rikard Silverfur. 


Kommuner med högst månadskostnad för en vanlig trerumslägenhet

  1. Mörbylånga 2 230 kr
  2. Tanum 2 221 kr
  3. Munkedal 2 192 kr
  4. Hammarö 2 173 kr
  5. Lessebo 2 142 kr

Kommuner med lägst månadskostnad för en vanlig trerumslägenhet

  1. Luleå 1 300 kr
  2. Skövde 1 334 kr
  3. Borlänge 1 338 kr
  4. Piteå 1 369 kr
  5. Boden 1 372 kr


Fakta om rapporten: I Nils Holgersson-rapporten ”flyttas” en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el och fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs. Årets resultat presenteras i omgångar.

Organisationerna bakom rapporten: Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. EKAN-gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet. Prisjämförelser mellan kommuner samt mellan leverantörer finns på www.nilsholgersson.nu

För mer information, kontakta: Rikard Silverfur, näringspolitisk expert Fastighetsägarna Sverige, 070-228 71 67.
 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed