Content page
Hemfosa nära köpa för 2 miljarder från Castellum | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Hemfosa nära köpa för 2 miljarder från Castellum

280.000 kvm lokaler. Castellum har, via det helägda dotterbolaget Corallen, en pågående försäljningsprocess av bolagets samtliga 53 fastigheter i Värnamo och Växjö. Processen omfattar också att Castellum, via det helägda dotterbolaget Eklandia, säljer en fastighet i Göteborg. Köpare, om affären genomförs, är Hemfosa Fastigheter.

CBRE är rådgivare till Castellum i affären.

Hemfosa Fastigheter genomför nu en teknisk, legal och finansiell Due Diligence av fastighetsbeståndet som består av totalt ca 280.000 kvm. Affären omfattar fastigheter till ett värde av cirka 2 miljarder kronor.

De 54 fastigheterna fördelas på samhällsfastigheter, kontorsfastigheter och logistik­fastigheter. 20 av fastigheterna finns i Växjö, 33 finns i Värnamo och alltså en i Göteborg.

Köpeavtal beräknas kunna ingås senare i november.

– Vi söker kontinuerligt tillväxtpotential i vårt fastighetsbestånd. Affären, om den genomförs, innebär en förädling av portföljen och ger fortsatta förutsättningar att leverera tillväxt på lång sikt, i linje med vårt högt ställda mål, säger Castellums VD Henrik Saxborn.

– Genom affären får Castellum ökade möjligheter till nya investeringar, fortsätter Saxborn.

Efter försäljningen innehåller Corallen 27 fastigheter i Jönköping och 8 i Linköping, den sistnämnda orten är relativ ny (sedan våren 2007)  för bolaget.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed