Content page
Oscar Properties bildar joint venture med Carlyle | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Oscar Properties bildar joint venture med Carlyle

Bildar joint venture. Oscar Properties och Carlyle har ingått ett avtal om att gemensamt utveckla fastigheten Nacka Sicklaön 369:32 vid Nacka Strand. Fastigheten ägs idag av fastighetsbolaget Carlyle och ska efter konvertering säljas som bostadsrätter. Projektet har beräknad preliminär byggstart i slutet av 2015, och kommer att omfatta ca 200 lägenheter. Ett samägt aktiebolag har bildats för projektet, som ägs till lika delar av Oscar Properties och Carlyle. Bolaget förvärvar fastigheten till ett underliggande fastighetsvärde om 300 miljoner. Tillträde sker när detaljplanen vinner laga kraft. Oscar Properties ska driva projektet.

– Byggnaden ligger precis vid vattnet i ett av Nacka Strands bästa lägen. Den har stor potential för att bli attraktiva bostäder med allt det som kännetecknar ett boende från Oscar Properties, säger Oscar Engelbert, VD i Oscar Properties.

Fastighetsvärlden Idag       2014-11-10

 

 

MER stenafastigheter.se

Comments are closed

Oscar Properties bildar joint venture med Carlyle

Bildar joint venture. Oscar Properties och Carlyle har ingått ett avtal om att gemensamt utveckla fastigheten Nacka Sicklaön 369:32 vid Nacka Strand. Fastigheten ägs idag av fastighetsbolaget Carlyle och ska efter konvertering säljas som bostadsrätter. Projektet har beräknad preliminär byggstart i slutet av 2015, och kommer att omfatta ca 200 lägenheter. Ett samägt aktiebolag har bildats för projektet, som ägs till lika delar av Oscar Properties och Carlyle. Bolaget förvärvar fastigheten till ett underliggande fastighetsvärde om 300 miljoner. Tillträde sker när detaljplanen vinner laga kraft. Oscar Properties ska driva projektet.

– Byggnaden ligger precis vid vattnet i ett av Nacka Strands bästa lägen. Den har stor potential för att bli attraktiva bostäder med allt det som kännetecknar ett boende från Oscar Properties, säger Oscar Engelbert, VD i Oscar Properties.

Fastighetsvärlden Idag       2014-11-10

 

 

MER stenafastigheter.se

Comments are closed