Content page
Kreativa möjligheter med gränshandel | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Kreativa möjligheter med gränshandel

Haparanda och Tornio har en historia – ända från 1500-talet – om att vara en handelsmetropol, men när Sverige förlorade Tornio vid gränsdragningen 1809 försvann stora delar av den centrering av handel som då fanns i regionen. Först i och med Sveriges EU-inträde 1995 öppnades, på allvar nya möjligheter att utveckla gränshandeln mellan Finland och Sverige.
Det är kreativt tänkande som har skapat förutsättningar för utveckling i regionen. För genom att betrakta HaparandaTornio utifrån ett upp- och nedvänt perspektiv, man vände helt enkelt på kartan, så fann man att det bor många människor inom ett relevant upptagningsområde. För det som skiljer folks resvanor i Barentsregionen mot andra delar av Skandinavien är att man inte fattar beslut om att åka och handla utifrån avstånd i kilometer utan i tid, och inom en och en halv timme med bil bor cirka 500 000 människor som har samma behov som folk i storstäder.

När Ingvar Kamprad etablerade ett nytt varuhus i HaparandaTornio 2005 var hans bevekelsegrunder helt enkelt att folk är beredda att resa en bit för att få tillgång till handel. Så målsättningen för de ledande politikerna i HaparandaTornio i början av 2000-talet var att utveckla handeln med ca 15 000 kvadratmeter – fast verkligheten blev något helt annat. Totalt utökades den med cirka 150 000 kvadratmeter mellan 2005-2010 och mängden besökare ökade lavinartat. I dag uträttar cirka tre miljoner människor sina handelsrelaterade ärenden i området.
För de flesta små kommuner är detta en dröm, i HaparandaTornio blev det verklighet.

En utvecklad gränshandel i HaparandaTornio lockar folk från Sverige, Finland, Norge och Ryssland att konsumera många olika sällanköpsvaror vid ett och samma tillfälle. Grunden för detta – förutom utbudet – är flera samverkande faktor bestående av olika delar.

  • Genom olika valutor kan man som konsument nyttja skillnader i valutakurser.
  • Det finns möjlighet att nyttja taxfree-försäljning, vilket enligt statistiken ökar år för år.
  • Shoppingturismen ökar i städer som gränsar mot annat land.

I HaparandaTornio kommer byggnationen av Barents Center att skapa stora möjligheter att öka besöksantalet ännu mer. Multiusekomplexet innehåller handel, biograf, restauranger, kommunala anläggningar, bland annat gymnasieskola och multiarena, samt ett unikt hotell. Och med ett mer komplett utbud får shoppingturisterna en ännu större anledning att besöka HaparandaTornio, vilket i slutändan gynnar all handel.

David Lehto,
Projektutvecklare på Concent

MER stenafastigheter.se

Comments are closed