Content page
Platzers förvaltningsresultat upp 24 procent | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Platzers förvaltningsresultat upp 24 procent

Starkt resultat. Platzer gör ett starkt resultat för årets första nio månader. Förvaltningsresultatet förbättrades med 24 procent till 160 miljoner jämfört med samma period föregående år. Periodens resultat uppgick till 190 (193) miljoner.

Övriga siffror är som följer:

  • Hyresintäkterna ökade till 394 mkr (346)
  • Fastighetsvärdet ökade till 7 363 mkr (6 913)
  • Eget kapital per aktie uppgick till 29,85 kr (28,47)
  • Resultat per aktie uppgick till 1,98 kr (2,74)
  • Efter periodens utgång förvärvades fastigheter för 700 mkr

Platzers VD, P-G Persson, kommenterar:

– Efter sommaren har vi haft en stark positiv nettouthyrning. De utvecklingsprojekt som vi driver och är på gång att starta upp ser bättre ut än planerat och skapar därmed redan värdetillväxt. I kombination med en fastighetsmarknad i Göteborgsområdet med sjunkande direktavkastnings-krav medför det den högsta värdetillväxten för ett enskilt kvartal i Platzer under min tid som VD.

– Sedan Platzer noterades och genomförde en nyemission i slutet av förra året har vi haft en kassa som möjliggör tillväxt genom större förvärv. Efter periodens utgång har vi avtalat om att förvärva fastigheter för 700 miljoner i ett område och med en framtida utvecklingspotential som passar perfekt in i vår tillväxtstrategi. Jag är både glad och nöjd att vi har haft tålamod och kyla att vänta på rätt affär för oss och ser fortsatta möjligheter till intressanta fastighetsaffärer i Göteborgsområdet.

Fastighetsvärlden Idag         2014-11-06

MER stenafastigheter.se

Comments are closed