Content page
Klövern genomför nyemission på 1 miljard | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Klövern genomför nyemission på 1 miljard

Tar in mer pengar. Klövern har med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 22 oktober 2014 beslutat att genomföra en nyemission av preferensaktier.
  • Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och utomlands, inklusive Klöverns befintliga aktieägare (”Erbjudandet”)
  • Teckningskursen i Erbjudandet uppgår till 150 kronor per preferensaktie och den årliga utdelningen uppgår till 10 kronor per preferensaktie, vilket innebär att de nyemitterade preferensaktierna ger en årlig direktavkastning om 6,7 procent
  • Erbjudandet omfattar högst 1 050 mkr. Vid god efterfrågan kan Erbjudandet komma att utökas med ytterligare högst 825 mkr
  • Teckningsperioden i Erbjudandet till allmänheten i Sverige sträcker sig från 7 november till
    17 november 2014 och för institutioner mellan 7 november till 18 november 2014
  • Därutöver har styrelsen fattat beslut om avstämningsdag för den av den extra bolagsstämman beslutade sammanläggningen av aktier (1:2) till den 22 december 2014

 Fastighetsvärlden Idag            2014-11-06

MER stenafastigheter.se

Comments are closed