Content page
Hemfosas joint ventures levererar resultat | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Hemfosas joint ventures levererar resultat

Förvaltningsresultatet hos Hemfosa lyfte ordentligt. upp till 642 mkr (230). Det motsvarar 11,7 kronor per aktie (9,2).

En stor del av det kommer från joint ventures som till exempel Söderport (ägs tillsammans med Sagax). I förvaltningsandelen från Söderport ingår en stor del värdeökning på fastigheter.

En annan sak som påverkat förvaltningsresultatet kraftigt är att tidigare aktieägarlån omvandlats till eget kapital och nu inte belastar med räntekostnader.

Resultat efter skatt uppgick till 572 mkr (136).

Fastighetsvärlden Idag 2014-11-06

MER stenafastigheter.se

Comments are closed