Content page
Heba förbättrar resultatet | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Heba förbättrar resultatet

Delåret 2014. Heba redovisar för årets första nio månader ett förbättrat förvaltningsresultat med 6 procent, från 73,5 miljoner kronor till 77,9, jämfört med samma period året innan.

  • Hyresintäkterna uppgick till 198,9 (185,9) Mkr.
  • Driftsöverskottet uppgick till 122,6 (113,8) Mkr.
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 88,3 (50,0) Mkr och på räntederivat till -33,7 (21,3) Mkr.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 103,4 (113,0) Mkr, vilket motsvarar 2,50 (2,74) kr per aktie.
  • Det egna kapitalet var 2 809,4 (2 684,7) Mkr motsvarande en soliditet om 55,2 (56,4) %. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till 85,9 (44,6) Mkr.
  • Substansvärdet uppgick till 85 (81) kr per aktie

Fastighetsvärlden Idag        2014-11-06

MER stenafastigheter.se

Comments are closed