Content page
Stabilt resultat för Hufvudstaden | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Stabilt resultat för Hufvudstaden

Fastighetsförvaltningens bruttoresultat för Hufvudstaden under perioden januari till september 2014 uppgår till 857 (851) miljoner och resultatet efter skatt till 996 (1 076) miljoner.

Alla siffrorna nedan:

Delårsrapport januari – september 2014

 • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat uppgick till 857 mnkr (851). Ökningen förklaras främst av högre hyror.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 996 mnkr (1 076), motsvarande 4,83 kronor per aktie (5,22). Minskningen förklaras av en negativ orealiserad värdeförändring på räntederivat om -149 mnkr (88).
 • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 26,7 mdkr (25,9 vid årsskiftet), vilket ger ett substansvärde på 95 kronor per aktie (92 vid årsskiftet).
 • Soliditeten uppgick till 57 procent (57), nettobelåningsgraden till 20 procent (22) och räntetäckningsgraden var 8,4 gånger (8,3).
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 236 mnkr (1 201), en ökning med 3 procent.
 • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 5,5 procent (4,0).

Fastighetsvärlden Idag           2014-11-05

MER stenafastigheter.se

Comments are closed

Stabilt resultat för Hufvudstaden

Fastighetsförvaltningens bruttoresultat för Hufvudstaden under perioden januari till september 2014 uppgår till 857 (851) miljoner och resultatet efter skatt till 996 (1 076) miljoner.

Alla siffrorna nedan:

Delårsrapport januari – september 2014

 • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat uppgick till 857 mnkr (851). Ökningen förklaras främst av högre hyror.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 996 mnkr (1 076), motsvarande 4,83 kronor per aktie (5,22). Minskningen förklaras av en negativ orealiserad värdeförändring på räntederivat om -149 mnkr (88).
 • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 26,7 mdkr (25,9 vid årsskiftet), vilket ger ett substansvärde på 95 kronor per aktie (92 vid årsskiftet).
 • Soliditeten uppgick till 57 procent (57), nettobelåningsgraden till 20 procent (22) och räntetäckningsgraden var 8,4 gånger (8,3).
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 236 mnkr (1 201), en ökning med 3 procent.
 • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 5,5 procent (4,0).

Fastighetsvärlden Idag           2014-11-05

MER stenafastigheter.se

Comments are closed

Stabilt resultat för Hufvudstaden

Fastighetsförvaltningens bruttoresultat för Hufvudstaden under perioden januari till september 2014 uppgår till 857 (851) miljoner och resultatet efter skatt till 996 (1 076) miljoner.

Alla siffrorna nedan:

Delårsrapport januari – september 2014

 • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat uppgick till 857 mnkr (851). Ökningen förklaras främst av högre hyror.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 996 mnkr (1 076), motsvarande 4,83 kronor per aktie (5,22). Minskningen förklaras av en negativ orealiserad värdeförändring på räntederivat om -149 mnkr (88).
 • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 26,7 mdkr (25,9 vid årsskiftet), vilket ger ett substansvärde på 95 kronor per aktie (92 vid årsskiftet).
 • Soliditeten uppgick till 57 procent (57), nettobelåningsgraden till 20 procent (22) och räntetäckningsgraden var 8,4 gånger (8,3).
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 236 mnkr (1 201), en ökning med 3 procent.
 • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 5,5 procent (4,0).

Fastighetsvärlden Idag           2014-11-05

MER stenafastigheter.se

Comments are closed

Stabilt resultat för Hufvudstaden

Fastighetsförvaltningens bruttoresultat för Hufvudstaden under perioden januari till september 2014 uppgår till 857 (851) miljoner och resultatet efter skatt till 996 (1 076) miljoner.

Alla siffrorna nedan:

Delårsrapport januari – september 2014

 • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat uppgick till 857 mnkr (851). Ökningen förklaras främst av högre hyror.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 996 mnkr (1 076), motsvarande 4,83 kronor per aktie (5,22). Minskningen förklaras av en negativ orealiserad värdeförändring på räntederivat om -149 mnkr (88).
 • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 26,7 mdkr (25,9 vid årsskiftet), vilket ger ett substansvärde på 95 kronor per aktie (92 vid årsskiftet).
 • Soliditeten uppgick till 57 procent (57), nettobelåningsgraden till 20 procent (22) och räntetäckningsgraden var 8,4 gånger (8,3).
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 236 mnkr (1 201), en ökning med 3 procent.
 • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 5,5 procent (4,0).

Fastighetsvärlden Idag           2014-11-05

MER stenafastigheter.se

Comments are closed