Content page
Höga radonhalter ger inte automatiskt lägre hyra | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Höga radonhalter ger inte automatiskt lägre hyra

Svea hovrätt har meddelat i en dom att radonhalter som överstiger Socialstyrelsens riktvärde inte automatiskt ger rätt till nedsatt hyra.
– Radon har haft ett stort fokus rent allmänt och vad det kan innebär för hyresnedsättning. Frågan har diskuterats en hel del och domen är därför relevant för såväl hyresgäster som fastighetsägare, säger Mikael Gulliksson, chefsjurist Fastighetsägarna Sverige.
 
Hovrätten konstaterar att radonhalter som överstiger riktvärdet visserligen kan vara en brist som kan ge rätt till nedsatt hyra. Men domstolen hänvisar bland annat till att kraven för att få nedsatt hyra på grund av brister inte bör sättas för lågt. I tingsrätten hade hyresgästen fått hyran nedsatt. Hovrätten ändrade alltså tingsrättens dom.
 
 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed

Höga radonhalter ger inte automatiskt lägre hyra

Svea hovrätt har meddelat i en dom att radonhalter som överstiger Socialstyrelsens riktvärde inte automatiskt ger rätt till nedsatt hyra.
– Radon har haft ett stort fokus rent allmänt och vad det kan innebär för hyresnedsättning. Frågan har diskuterats en hel del och domen är därför relevant för såväl hyresgäster som fastighetsägare, säger Mikael Gulliksson, chefsjurist Fastighetsägarna Sverige.
 
Hovrätten konstaterar att radonhalter som överstiger riktvärdet visserligen kan vara en brist som kan ge rätt till nedsatt hyra. Men domstolen hänvisar bland annat till att kraven för att få nedsatt hyra på grund av brister inte bör sättas för lågt. I tingsrätten hade hyresgästen fått hyran nedsatt. Hovrätten ändrade alltså tingsrättens dom.
 
 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed

Höga radonhalter ger inte automatiskt lägre hyra

Svea hovrätt har meddelat i en dom att radonhalter som överstiger Socialstyrelsens riktvärde inte automatiskt ger rätt till nedsatt hyra.
– Radon har haft ett stort fokus rent allmänt och vad det kan innebär för hyresnedsättning. Frågan har diskuterats en hel del och domen är därför relevant för såväl hyresgäster som fastighetsägare, säger Mikael Gulliksson, chefsjurist Fastighetsägarna Sverige.
 
Hovrätten konstaterar att radonhalter som överstiger riktvärdet visserligen kan vara en brist som kan ge rätt till nedsatt hyra. Men domstolen hänvisar bland annat till att kraven för att få nedsatt hyra på grund av brister inte bör sättas för lågt. I tingsrätten hade hyresgästen fått hyran nedsatt. Hovrätten ändrade alltså tingsrättens dom.
 
 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed

Höga radonhalter ger inte automatiskt lägre hyra

Svea hovrätt har meddelat i en dom att radonhalter som överstiger Socialstyrelsens riktvärde inte automatiskt ger rätt till nedsatt hyra.
– Radon har haft ett stort fokus rent allmänt och vad det kan innebär för hyresnedsättning. Frågan har diskuterats en hel del och domen är därför relevant för såväl hyresgäster som fastighetsägare, säger Mikael Gulliksson, chefsjurist Fastighetsägarna Sverige.
 
Hovrätten konstaterar att radonhalter som överstiger riktvärdet visserligen kan vara en brist som kan ge rätt till nedsatt hyra. Men domstolen hänvisar bland annat till att kraven för att få nedsatt hyra på grund av brister inte bör sättas för lågt. I tingsrätten hade hyresgästen fått hyran nedsatt. Hovrätten ändrade alltså tingsrättens dom.
 
 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed