Content page
Elisabeth Nilsson | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Elisabeth Nilsson

Elisabeth Nilssonär ny ekonomichef för Malmö Cityfastigheter sedan den tredje november. Hon är utbildad civilekonom vid Lunds Universitet och arbetar idag som ekonomichef för Briggenkoncernen. Tidigare har hon verkat inom bland annat Diligentia och Arsenalen.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed