Content page
Eklandia förvärvar logistikmark på Hisingen | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Eklandia förvärvar logistikmark på Hisingen

Eklandia, dotterbolag till Castellum, har förvärvat ca 12.500 kvm byggklar mark i närheten av Sörredsvägen, på Hisingen, i Göteborg.

– Förvärvet ligger helt i linje med Eklandias ambition att växla upp takten inom projektutveckling och vara en dominerande aktör i Göteborgs stadsutveckling. Vi planerar att bygga en modern och hållbar logistikanläggning som ett komplement till vårt långsiktiga fastighetsinnehav. I och med förvärvet av marken som har ett mycket attraktivt läge med närhet till Göteborgs Hamn, skapar vi ytterligare möjligheter att utveckla Göteborg som Nordens ledande logistikstad, säger Cecilia Fasth, VD Eklandia Fastighets AB.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed