Content page
Hemfosa förlänger och bygger för polisen i Sollentuna | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Hemfosa förlänger och bygger för polisen i Sollentuna

Hemfosa förlänger hyresavtal med Polismyndigheten i Sollentuna med 15 år avseende en total yta om 12.600 kvm och genomför en om- och tillbyggnation.

Hemfosa tecknar inledningsvis ett hyresavtal för 3 år avseende projekttiden för ombyggnation och byggnation av en mindre tillbyggnad, följt av ett 12-årigt hyresavtal. Syftet med ombyggnationen är att anpassa och uppgradera befintliga kontorsytor för att skapa mer ändamålsenliga lokaler.

– Vi har ett nära samarbete med Polismyndigheten som också är Hemfosas största hyresgäst med hyresavtal på 28 orter i landet. Genom löpande utvärdering av behov och fastigheternas möjligheter skapar vi moderna och funktionella lokaler för polisens verksamhet , säger Jens Engwall, VD för Hemfosa Fastigheter AB.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed