Content page
Stora värdeförändringar lyfter Akademiska Hus | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Stora värdeförändringar lyfter Akademiska Hus

Akademiska Hus fastighetsvärde är i niomånadersrapporten uppe i nästan 62,2 miljarder kronor (57,1). Resultatpåverkande värdeförändringar i fastigheter – mestadels orealiserade – uppgick netto till 3 043 miljoner kronor (491).

MER fastighetssverige.se

Comments are closed

Stora värdeförändringar lyfter Akademiska Hus

Akademiska Hus fastighetsvärde är i niomånadersrapporten uppe i nästan 62,2 miljarder kronor (57,1). Resultatpåverkande värdeförändringar i fastigheter – mestadels orealiserade – uppgick netto till 3 043 miljoner kronor (491).

MER fastighetssverige.se

Comments are closed