Content page
Renodling ska öka resultatet hos Diös | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Renodling ska öka resultatet hos Diös

Diös redovisar ett förvaltningsresultat för perioden som är 49 mkr bättre än motsvarande period föregående år. Det uppgår nu till till 323 mkr (275) vilket motsvarar en förbättring om 18 procent.

Uthyrningsgraden ökade med 0,5 procent till 89 procent. Nettouthyrningen uppgick till 23 mkr (4)

För jämförbart bestånd har hyresintäkterna ökat med 1,5 procent och driftsöverskotten med 3,5 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Driftsöverskottet blev nu 578 mkr (562).

– Med starkt fokus på att tillgodose våra befintliga och blivande hyresgästers behov fortsätter vi att renodla fastighetsportföljen. Ett mer koncentrerat fastighetsbestånd ger oss större möjligheter att ytterligare effektivisera förvaltningen vilket borgar för en högre nettotillväxt, säger Diös VD Knut Rost.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed