Content page
Göteborg högt på önskelistan hos Victoria Park | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Göteborg högt på önskelistan hos Victoria Park

I gårdagens delårsrapport redovisade Victoria Park ett resultat före skatt om 266 mkr (306). Motsvarande period förra året är att då kom nästan hela resultatet från värdestegring på fastigheter, nu har driftsnettot vuxit till sig. Men utan positiva värdeförändringar så skulle företaget ha visat röda siffror. Nu tillträder bolaget snart ett bestånd i Eskilstuna vilket ytterligare ökar intjäningsförmågan och fler förvärv är i sikte.

– Vårt bestånd finns idag främst i Mälardalen, Linköping och i syd. Det skulle vara naturligt för oss att även finnas i Göteborg så det är en marknad där vi letar efter bestånd som passar i vår affärsidé, säger VD Peter Strand till Fastighetsvärlden.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed