Content page
Fastighetsägarna Sverige avstyrker Företagsskattekommitténs förslag | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Fastighetsägarna Sverige avstyrker Företagsskattekommitténs förslag

Betänkandet SOU 2014:40 Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet föreslår att möjligheten för skattepliktiga företag att göra avdrag för nettoräntekostnader ska upphöra. Syftet är att skapa neutralitet mellan lånat och eget kapital. Detta förväntas dels minska belåningen i det svenska näringslivet, dels minska utrymmet att undvika betalning av skatt i Sverige med hjälp av så kallade räntesnurror.

Vidare föreslås i huvudförslaget införandet av ett finansieringsavdrag som indirekt sänker bolagsskatten. Därigenom förväntas förslaget, utöver att uppnå neutralitet mellan finansieringsformerna, också främja svensk ekonomisk tillväxt.

De framlagda förslagen leder dock inte till de förväntade effekterna. Konstruktionen gynnar framför allt välkonsoliderade, ofta äldre, företag med hög lönsamhet. Det är dock inte primärt i dessa företag som nya arbetstillfällen skapas. De sker istället i företag som behöver lån för att kunna utveckla sin verksamhet och växa. Därmed kommer förslaget att ha en tydligt negativ inverkan på näringslivets möjligheter att skapa sysselsättning. Förslagen är därmed skadliga för Sveriges långsiktiga utveckling. En alltför undermålig samhällsekonomisk konsekvensanalys har gjort att detta faktum inte framkommer i betänkandet.

Ett genomförande av förslagen skulle hämma såväl teknikutveckling och sysselsättning som produktion och förvaltning av viktig infrastruktur som bostäder och kommersiella lokaler. Sverige skulle genom huvudförslaget också få en internationellt unik lösning som skulle snedvrida konkurrensen till nackdel för svenska bolag. Förslagen innebär vidare ett avsteg från principen att kostnader för skattepliktiga intäkters förvärvande ska vara avdragsgilla. Förslagen har därutöver mycket stora lagtekniska brister.

Slutligen kan det konstateras att förslaget inte uppnår den eftersträvade neutraliteten i skattesystemet. Med avdragsförbudet blir följden istället att den existerande neutraliteten mellan finansieringsformerna slås sönder. Ränteavdragen är nämligen nödvändiga för att olika former av kapital ska beskattas lika hårt i dagens system.

Läs hela vår remissvar Yttrande över SOU 2014:40 Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed

Fastighetsägarna Sverige avstyrker Företagsskattekommitténs förslag

Betänkandet SOU 2014:40 Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet föreslår att möjligheten för skattepliktiga företag att göra avdrag för nettoräntekostnader ska upphöra. Syftet är att skapa neutralitet mellan lånat och eget kapital. Detta förväntas dels minska belåningen i det svenska näringslivet, dels minska utrymmet att undvika betalning av skatt i Sverige med hjälp av så kallade räntesnurror.

Vidare föreslås i huvudförslaget införandet av ett finansieringsavdrag som indirekt sänker bolagsskatten. Därigenom förväntas förslaget, utöver att uppnå neutralitet mellan finansieringsformerna, också främja svensk ekonomisk tillväxt.

De framlagda förslagen leder dock inte till de förväntade effekterna. Konstruktionen gynnar framför allt välkonsoliderade, ofta äldre, företag med hög lönsamhet. Det är dock inte primärt i dessa företag som nya arbetstillfällen skapas. De sker istället i företag som behöver lån för att kunna utveckla sin verksamhet och växa. Därmed kommer förslaget att ha en tydligt negativ inverkan på näringslivets möjligheter att skapa sysselsättning. Förslagen är därmed skadliga för Sveriges långsiktiga utveckling. En alltför undermålig samhällsekonomisk konsekvensanalys har gjort att detta faktum inte framkommer i betänkandet.

Ett genomförande av förslagen skulle hämma såväl teknikutveckling och sysselsättning som produktion och förvaltning av viktig infrastruktur som bostäder och kommersiella lokaler. Sverige skulle genom huvudförslaget också få en internationellt unik lösning som skulle snedvrida konkurrensen till nackdel för svenska bolag. Förslagen innebär vidare ett avsteg från principen att kostnader för skattepliktiga intäkters förvärvande ska vara avdragsgilla. Förslagen har därutöver mycket stora lagtekniska brister.

Slutligen kan det konstateras att förslaget inte uppnår den eftersträvade neutraliteten i skattesystemet. Med avdragsförbudet blir följden istället att den existerande neutraliteten mellan finansieringsformerna slås sönder. Ränteavdragen är nämligen nödvändiga för att olika former av kapital ska beskattas lika hårt i dagens system.

Läs hela vår remissvar Yttrande över SOU 2014:40 Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed

Fastighetsägarna Sverige avstyrker Företagsskattekommitténs förslag

Betänkandet SOU 2014:40 Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet föreslår att möjligheten för skattepliktiga företag att göra avdrag för nettoräntekostnader ska upphöra. Syftet är att skapa neutralitet mellan lånat och eget kapital. Detta förväntas dels minska belåningen i det svenska näringslivet, dels minska utrymmet att undvika betalning av skatt i Sverige med hjälp av så kallade räntesnurror.

Vidare föreslås i huvudförslaget införandet av ett finansieringsavdrag som indirekt sänker bolagsskatten. Därigenom förväntas förslaget, utöver att uppnå neutralitet mellan finansieringsformerna, också främja svensk ekonomisk tillväxt.

De framlagda förslagen leder dock inte till de förväntade effekterna. Konstruktionen gynnar framför allt välkonsoliderade, ofta äldre, företag med hög lönsamhet. Det är dock inte primärt i dessa företag som nya arbetstillfällen skapas. De sker istället i företag som behöver lån för att kunna utveckla sin verksamhet och växa. Därmed kommer förslaget att ha en tydligt negativ inverkan på näringslivets möjligheter att skapa sysselsättning. Förslagen är därmed skadliga för Sveriges långsiktiga utveckling. En alltför undermålig samhällsekonomisk konsekvensanalys har gjort att detta faktum inte framkommer i betänkandet.

Ett genomförande av förslagen skulle hämma såväl teknikutveckling och sysselsättning som produktion och förvaltning av viktig infrastruktur som bostäder och kommersiella lokaler. Sverige skulle genom huvudförslaget också få en internationellt unik lösning som skulle snedvrida konkurrensen till nackdel för svenska bolag. Förslagen innebär vidare ett avsteg från principen att kostnader för skattepliktiga intäkters förvärvande ska vara avdragsgilla. Förslagen har därutöver mycket stora lagtekniska brister.

Slutligen kan det konstateras att förslaget inte uppnår den eftersträvade neutraliteten i skattesystemet. Med avdragsförbudet blir följden istället att den existerande neutraliteten mellan finansieringsformerna slås sönder. Ränteavdragen är nämligen nödvändiga för att olika former av kapital ska beskattas lika hårt i dagens system.

Läs hela vår remissvar Yttrande över SOU 2014:40 Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed

Fastighetsägarna Sverige avstyrker Företagsskattekommitténs förslag

Betänkandet SOU 2014:40 Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet föreslår att möjligheten för skattepliktiga företag att göra avdrag för nettoräntekostnader ska upphöra. Syftet är att skapa neutralitet mellan lånat och eget kapital. Detta förväntas dels minska belåningen i det svenska näringslivet, dels minska utrymmet att undvika betalning av skatt i Sverige med hjälp av så kallade räntesnurror.

Vidare föreslås i huvudförslaget införandet av ett finansieringsavdrag som indirekt sänker bolagsskatten. Därigenom förväntas förslaget, utöver att uppnå neutralitet mellan finansieringsformerna, också främja svensk ekonomisk tillväxt.

De framlagda förslagen leder dock inte till de förväntade effekterna. Konstruktionen gynnar framför allt välkonsoliderade, ofta äldre, företag med hög lönsamhet. Det är dock inte primärt i dessa företag som nya arbetstillfällen skapas. De sker istället i företag som behöver lån för att kunna utveckla sin verksamhet och växa. Därmed kommer förslaget att ha en tydligt negativ inverkan på näringslivets möjligheter att skapa sysselsättning. Förslagen är därmed skadliga för Sveriges långsiktiga utveckling. En alltför undermålig samhällsekonomisk konsekvensanalys har gjort att detta faktum inte framkommer i betänkandet.

Ett genomförande av förslagen skulle hämma såväl teknikutveckling och sysselsättning som produktion och förvaltning av viktig infrastruktur som bostäder och kommersiella lokaler. Sverige skulle genom huvudförslaget också få en internationellt unik lösning som skulle snedvrida konkurrensen till nackdel för svenska bolag. Förslagen innebär vidare ett avsteg från principen att kostnader för skattepliktiga intäkters förvärvande ska vara avdragsgilla. Förslagen har därutöver mycket stora lagtekniska brister.

Slutligen kan det konstateras att förslaget inte uppnår den eftersträvade neutraliteten i skattesystemet. Med avdragsförbudet blir följden istället att den existerande neutraliteten mellan finansieringsformerna slås sönder. Ränteavdragen är nämligen nödvändiga för att olika former av kapital ska beskattas lika hårt i dagens system.

Läs hela vår remissvar Yttrande över SOU 2014:40 Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed