Content page
Regeringen: 1,7 mdr till energieffektivisering | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Regeringen: 1,7 mdr till energieffektivisering

Regeringen väljer i sin budget att anslå pengar till renovering. 1,7 miljarder ska gå till energieffektivisering av bostäder, speciellt energieffektivisering i samband med renovering av miljonprogrammet.

Budgetpropositionen för år 2015 presenterades under torsdagsmorgonen och den del som innehåller utgiftsområdet för bostäder och samhällsplanering är på 75 sidor. (Finns att läsa här).

Kurt Eliasson, VD för bransch- och intresseorganisationen SABO, kommenterar budgeten.

– Det är bra men för bästa möjliga effekt bör pengarna gå till sådant som idag inte blir genomfört eftersom det inte är företagsekonomiskt försvarbart,

Allmännyttan har målmedvetet betat av de åtgärder som är företagsekonomiskt försvarbara, uppger SABO. Gemensamt har 106 av SABOs medlemsföretag lyckats minska energianvändningen med nära 12 procent på sex år.

– De budgeterade pengarna kan göra effekt, under förutsättning att de kriterier som Energimyndigheten och Boverket tar fram utformas på ett klokt sätt, säger Kurt Eliasson.

Regeringen avsätter även 1 miljard kronor under 2015-2018 till energieffektivisering av landets skolbyggnader.

Regeringen avsätter inte pengar till nyproduktion som ett led i att nå målet om 250.000 nya bostäder till år 2020.

– För de allmännyttiga bostadsföretagen är det allra viktigaste att vi får långsiktiga styrmedel som sträcker sig längre än över en mandatperiod. Vår verksamhet behöver förutsägbarhet och stabilitet. Och Sveriges bostads- och byggmarknad behöver lägre byggpriser, säger Kurt Eliasson.

– Därför är det nödvändigt att se över de skatteregler som idag missgynnar hyresrätten, anser SABO. Att införa en låg moms på bostadshyra, så att bolagen kan dra av momsen vid nyproduktion och renovering, är ett sådant styrmedel. Regeringen bör utreda det snarast.

– Om regeringen menar allvar med det nationella byggmålet bör man avfärda Företagsskattekommitténs förslag om att bostadsföretagens räntekostnader ska beskattas till 75 procent. Det bästa regeringen kan göra för att stödja nyproduktionen är att stoppa kommitténs förslag. Går förslaget igenom stryps nyproduktionen, säger Kurt Eliasson.

Regeringen skriver i sin budget att förutsättningarna för att stärka kreditgivningen för nybyggnation behöver ses över. Det gäller även möjligheterna att skapa incitament för kommunerna att öka bostadsbyggandet. Regeringen vill även utreda incitament för ökad nyproduktion av små energieffektiva hyresrätter eller studentlägenheter.

 I budgeten avsätts 20 miljoner för att stödja innovativt byggande av bostäder för unga.

– Regeringen delar den behovsanalys som SABO gjort av ungas bostadssituation. Vi gör nu en prispressad ramupphandling av smålägenheter, SABO:s Kombohus Mini, så att allmännyttan konkret kan bidra med fler bostäder till grupper som idag har svårt få en bostad till rimlig hyra, säger Kurt Eliasson.

Fastighetsvärlden Idag 2014-10-23

MER stenafastigheter.se

Comments are closed

Regeringen: 1,7 mdr till energieffektivisering

Regeringen väljer i sin budget att anslå pengar till renovering. 1,7 miljarder ska gå till energieffektivisering av bostäder, speciellt energieffektivisering i samband med renovering av miljonprogrammet.

Budgetpropositionen för år 2015 presenterades under torsdagsmorgonen och den del som innehåller utgiftsområdet för bostäder och samhällsplanering är på 75 sidor. (Finns att läsa här).

Kurt Eliasson, VD för bransch- och intresseorganisationen SABO, kommenterar budgeten.

– Det är bra men för bästa möjliga effekt bör pengarna gå till sådant som idag inte blir genomfört eftersom det inte är företagsekonomiskt försvarbart,

Allmännyttan har målmedvetet betat av de åtgärder som är företagsekonomiskt försvarbara, uppger SABO. Gemensamt har 106 av SABOs medlemsföretag lyckats minska energianvändningen med nära 12 procent på sex år.

– De budgeterade pengarna kan göra effekt, under förutsättning att de kriterier som Energimyndigheten och Boverket tar fram utformas på ett klokt sätt, säger Kurt Eliasson.

Regeringen avsätter även 1 miljard kronor under 2015-2018 till energieffektivisering av landets skolbyggnader.

Regeringen avsätter inte pengar till nyproduktion som ett led i att nå målet om 250.000 nya bostäder till år 2020.

– För de allmännyttiga bostadsföretagen är det allra viktigaste att vi får långsiktiga styrmedel som sträcker sig längre än över en mandatperiod. Vår verksamhet behöver förutsägbarhet och stabilitet. Och Sveriges bostads- och byggmarknad behöver lägre byggpriser, säger Kurt Eliasson.

– Därför är det nödvändigt att se över de skatteregler som idag missgynnar hyresrätten, anser SABO. Att införa en låg moms på bostadshyra, så att bolagen kan dra av momsen vid nyproduktion och renovering, är ett sådant styrmedel. Regeringen bör utreda det snarast.

– Om regeringen menar allvar med det nationella byggmålet bör man avfärda Företagsskattekommitténs förslag om att bostadsföretagens räntekostnader ska beskattas till 75 procent. Det bästa regeringen kan göra för att stödja nyproduktionen är att stoppa kommitténs förslag. Går förslaget igenom stryps nyproduktionen, säger Kurt Eliasson.

Regeringen skriver i sin budget att förutsättningarna för att stärka kreditgivningen för nybyggnation behöver ses över. Det gäller även möjligheterna att skapa incitament för kommunerna att öka bostadsbyggandet. Regeringen vill även utreda incitament för ökad nyproduktion av små energieffektiva hyresrätter eller studentlägenheter.

 I budgeten avsätts 20 miljoner för att stödja innovativt byggande av bostäder för unga.

– Regeringen delar den behovsanalys som SABO gjort av ungas bostadssituation. Vi gör nu en prispressad ramupphandling av smålägenheter, SABO:s Kombohus Mini, så att allmännyttan konkret kan bidra med fler bostäder till grupper som idag har svårt få en bostad till rimlig hyra, säger Kurt Eliasson.

Fastighetsvärlden Idag 2014-10-23

MER stenafastigheter.se

Comments are closed