Content page
Jernhusen: Effektiviseringar bidrog till ökat resultat | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Jernhusen: Effektiviseringar bidrog till ökat resultat

Jernhusen förbättrade sitt rörelseresultat före värdeförändringar, i jämförelse med föregående år, tack vare ökade intäkter och effektiviseringar i verksamheten.

MER fastighetssverige.se

Comments are closed