Content page
Fastighetsägarna Sverige 100 år! | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Fastighetsägarna Sverige 100 år!

I år firar Fastighetsägarna Sverige 100 år som organisation. Det firas med öppna seminarier och en jubileumsmiddag i samband med fullmäktige.

– Det känns fantastiskt att arbeta i en organisation som är så väl etablerad och har åstadkommit så mycket genom åren. Men det som känns ännu bättre är att få arbeta i en organisation som har så stora ambitioner för framtiden säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

Med jubileet tar organisationen avstamp i de hundra år som gått, men fortsätter arbeta mot föreningens vision "Ett långsiktigt hållbart samhälle med en väl fungerande fastighetsmarknad, där fastighetsägare på marknadsmässiga villkor och med samhällsansvar tillgodoser efterfrågan på bostäder och lokaler".

– Vi vill med jubileet också lyfta vad vi tror kommer att vara viktigt i framtiden för våra medlemmar och därför har vi bjudit in till några öppna seminarier som vi hoppas ska bli välbesöka, avslutar Reinhold Lennebo.

Mer om seminarierna.
 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed