Content page
De har de mest nöjda hyresgästerna enligt Fastighetsbarometern | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

De har de mest nöjda hyresgästerna enligt Fastighetsbarometern

Sveriges mest nöjda kontorshyresgäster och köpcentrumhyresgäster finns hos Hufvudstaden respektive Väla Centrum i Helsingborg. Det visar de årliga nöjd-kund-undersökningar Fastighetsbarometern Kontor och Fastighetsbarometern Butik.

Sveriges mest nöjda kontorshyresgäster finns hos Hufvudstaden enligt Fastighetbarometern Kontor 2014, som mäter hyresgästernas nöjdhet med lokaler, service och förvaltningskvalitet och presenteras av CFI Group och Fastighetsägarna.

Det sammanvägda Nöjd-Kund-Indexet (NKI) ligger i år på 73, på indexskalan som sträcker sig från 0 till 100. Det är en oförändrad utveckling av NKI sedan 2013. De områden som starkast driver kundnöjdhet är hur fastighetsägaren lever upp till sitt varumärkeslöfte, hyresgästservicen, lokalanpassning samt fel- och klagomålshantering.

– De senaste tio åren har vi sett en positiv utveckling av hyresgästernas kundnöjdhet och det beror på att fastighetsbranschen blivit allt bättre på kundvård, säger Viktor Carlsten, projektansvarig på CFI Group.

För sjunde året i rad är Väla Centrum i Helsingborg det köpcentrum som har nöjdast hyresgäster enligt Fastighetsbarometern Butik 2014. Det sammanvägda Nöjd-Kund-Indexet ligger på 72, vilket är en ökning med en enhet från 2013. De viktigaste faktorerna för en hög kundnöjdhet är centrumledningens affärsmässighet, tillgänglighet och information samt köpcentrumets marknadsföring och butiksutbud.

– Vi vet att nöjda kunder är otroligt viktigt för branschen, för branschens rykte och för branschens lönsamhet. Därför är Nöjd-Kund-Index ett utmärkt verktyg för att kartlägga hyresgästernas nöjdhet och för att anpassa förvaltningen utifrån kundernas behov och önskemål, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed