Content page
Fortsatta frågetecken om byggrätter vid Slussen | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Fortsatta frågetecken om byggrätter vid Slussen

Oklart vem som får bygga 9.500 kvm handel. Sedan tidigare är det klart att Folksam Fastigheter och Atrium Ljungberg blir stora byggherrar av kommersiella fastigheter vid Nya Slussen. Folksam har fått en markanvisning om 6.000 kvm kontorslokaler vid KF-huset och i anslutning har Atrium Ljungberg en markanvisning om 16 200 kvm BTA kontor. Det finns dock två högintressanta byggrätter kvar som ännu inte har anvisats, dels för de byggnader som ska innehålla publik verksamhet på Södermalmstorg (caféer, kultur och restauranger) och dels för den 9.500 kvm stora handelsytan som ska byggas under Katarinavägen. Det ursprungliga handelsprojektet, Destination Slussen, planerades av Folksam och KF Fastigheter och bestod av en 35.000 kvm stor underjordisk galleria.

– Det vi planerar för nu är väl inte att beteckna som en underjordisk galleria men det är ändå två plan sammanhållen handel vi pratar om, säger Mårten Frumerie, avdelningschef på Stockholms stads exploateringskontor, till Fastighetsvärlden.

Ingen har fått byggrätten anvisade sig och det lär också dröja innan det händer.

– Det här är en oerhört komplex plats och vi känner att vi måste knyta ihop helheten för oss själva innan vi kan blanda in ytterligare en part.

Husen vid Södermalmstorg ligger ännu längre fram i planeringen än handelsdelen och ska byggas när allt annat i princip är färdigbyggt och det finns ingen tidsplan för när markanvisningen ska ske.

Fastighetsvärlden Idag 2014-10-14

MER stenafastigheter.se

Comments are closed

Fortsatta frågetecken om byggrätter vid Slussen

Oklart vem som får bygga 9.500 kvm handel. Sedan tidigare är det klart att Folksam Fastigheter och Atrium Ljungberg blir stora byggherrar av kommersiella fastigheter vid Nya Slussen. Folksam har fått en markanvisning om 6.000 kvm kontorslokaler vid KF-huset och i anslutning har Atrium Ljungberg en markanvisning om 16 200 kvm BTA kontor. Det finns dock två högintressanta byggrätter kvar som ännu inte har anvisats, dels för de byggnader som ska innehålla publik verksamhet på Södermalmstorg (caféer, kultur och restauranger) och dels för den 9.500 kvm stora handelsytan som ska byggas under Katarinavägen. Det ursprungliga handelsprojektet, Destination Slussen, planerades av Folksam och KF Fastigheter och bestod av en 35.000 kvm stor underjordisk galleria.

– Det vi planerar för nu är väl inte att beteckna som en underjordisk galleria men det är ändå två plan sammanhållen handel vi pratar om, säger Mårten Frumerie, avdelningschef på Stockholms stads exploateringskontor, till Fastighetsvärlden.

Ingen har fått byggrätten anvisade sig och det lär också dröja innan det händer.

– Det här är en oerhört komplex plats och vi känner att vi måste knyta ihop helheten för oss själva innan vi kan blanda in ytterligare en part.

Husen vid Södermalmstorg ligger ännu längre fram i planeringen än handelsdelen och ska byggas när allt annat i princip är färdigbyggt och det finns ingen tidsplan för när markanvisningen ska ske.

Fastighetsvärlden Idag 2014-10-14

MER stenafastigheter.se

Comments are closed