Content page
Fabege säljer tomträtt i Hammarby sjöstad | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Fabege säljer tomträtt i Hammarby sjöstad

Stockholms stad köper för 190 miljoner. Fabege har avyttrat tomträtten Godsfinkan 1 till Stockholm stad. Godsfinkan 1 är belägen på Heliosgatan 22-26 i Hammarby Sjöstad och omfattar kontor och lager med en uthyrbar area om ca 7.800 kvm.

Försäljningen sker i bolag till ett underliggande fastighetsvärde om 190 Mkr och ger ett resultat  15 Mkr före skatt, vilket kommer att redovisas i fjärde kvartalet.

Affären är villkorad av att Stockholms kommunfullmäktige fattar beslut om förvärvet. Tillträde beräknas ske tidigast under fjärde kvartalet 2014.

– Affären är ett led i en fortsatt strukturell renodling mot fastigheter med framtida utvecklingspotential inom kontor. Då Godsfinkan 1 är placerad mitt bland bostäderna i Hammarby Sjöstad bedömer vi att Stockholm Stad är en bättre ägare för just denna fastighet, kommenterar Klaus Hansen Vikström, vice VD och affärsutvecklingschef på Fabege.

Fastighetsvärlden Idag 2014-10-10

 

MER stenafastigheter.se

Comments are closed