Content page
Marika Ogrelius | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Marika Ogrelius

marika_ogrelius_webbblir ny kommunikationschef på kommunala Älvstranden Utveckling i Göteborg. Närmast kommer hon från tjänsten som marknadschef på HSB Göteborg, där hon under drygt ett decennium på olika sätt sysslat med medlems- och marknadskommunikation. Ogrelius är utbildad på IHR (Institutet för Högre Reklamutbildning) och har sedan 2005 varit HSBs representant i en rad olika konsortier.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed