Content page
Välkomna ambitioner i regeringsförklaringen | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Välkomna ambitioner i regeringsförklaringen

Stefan Löfven avgav i dag sin regeringsförklaring och presenterade i samband med denna även de nya statsråden. Välkomnar regeringens prioritering av bostadsbristen som en nationell angelägenhet.
I regeringsförklaringen talar Stefan Löfven om ökade investeringar i bostäder och infrastruktur, samt att en bostadsmiljard ska tillföras kommuner för ökat byggande. 
 
– Det är bra och väntat att Löfven adresserar behovet av fler bostäder tidigt i sin regeringsförklaring. Nu blir det en nyckelfråga hur detta ska ske och vi räknar med att regeringen snabbt blir mer konkret här, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.
 
Fastighetsägarna uppmanar regeringen att inför utformandet av byggstimulanser noggrant studera effekterna av tidigare bostadssubventioner, för att undvika att historiska misstag upprepas. Varken subventioner som driver upp byggkostnader eller politiskt beslutade hyresnivåer leder till en bättre fungerande bostadsmarknad.
 
– Utöver renovering av miljonprogrammets hus talar Löfven uteslutande om produktion av nya bostäder. Eftersom 99 procent av bostäderna redan är byggda hoppas vi att regeringen framöver utformar en bostadspolitik som tar utgångspunkt i ett mer effektivt utnyttjande av det befintliga bostadsbeståndet, säger Reinhold Lennebo. 
 
Flera oberoende experter har på senare år återkommit till behovet av att reformera den svenska bostadsmarknaden, bland annat avseende hyressättning och åtgärder för ökad rörlighet inom både det ägda och hyrda bostadsbeståndet. Regeringen Löfven bör ta initiativ till en bred översyn av vilka förbättringar som kan genomföras. Det finns redan flera förslag att ta utgångspunkt i.   
 
Moderniseringen av miljonprogrammets flerbostadshus är angelägen. För att upprustning ska vara verkligt hållbar måste emellertid alla tre hållbarhetsparametrar, sociala, ekologiska och ekonomiska, beaktas och samspela. 
 
Bostadsministern flyttas nu från socialdepartementet till näringsdepartementet och ges samtidigt ansvar för stadsutveckling. Det är en välkommen förändring. Värdet av att i det praktiska regeringsarbetet betrakta bostäder, hållbar samhällsplanering och infrastruktur som tydligt integrerade områden kan inte överskattas. 
 
– Det är bra att regeringen har ambitiösa planer avseende investeringar i vägar och spårbunden trafik, såväl nationellt som regionalt. Tillgången till en modern och väl fungerande infrastruktur främjar investeringar i nya bostäder och lokaler, krymper avstånd på arbetsmarknaden och bidrar till en hållbar regional utveckling i och kring våra största städer, avslutar Reinhold Lennebo.

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed