Content page
Dricksvatten dyrare när kommuner klimatanpassar | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Dricksvatten dyrare när kommuner klimatanpassar

Kostnaderna för vatten och avlopp har höjts med 3,6 procent det senaste året. Men skillnaden mellan kommunerna är stora.

Vatten och avlopp kostar över 6400 kronor mer per år i en vanlig trerumslägenhet i Tanum jämfört med Stockholms kommun. Det visar dagens Nils Holgersson-rapport som kartlagt priserna för vatten och avlopp för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner. Där framgår också att så många som 26 kommuner har höjt priset med mer än tio procent.

Sommaren och höstens översvämningar på olika håll i landet har satt fokus på hur sårbara flera kommuners vattenledningar är. Många kommuner behöver göra stora investeringar i vatten- och avloppsnäten. Det är en nödvändighet för att bland annat kunna möta klimatförändringarna. Men Nils Holgersson-rapporten visar att det på många håll redan har lett till kraftiga prishöjningar.

- Det är inte rimligt att kostnaden för kommuners klimatanpassning av underdimensionerade dagvattennät, för att undvika fler översvämningar, hamnar på VA-taxan. Kommunerna har här ett tydligt ansvar, säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige.
 

Kommuner med högst kostnad för en vanlig trerumslägenhet
Tanum 7 873 kronor/år
Tjörn 6 993 kronor/år
Ockelbo 6 893 kronor/år

Kommuner med lägst kostnad för en vanlig trerumslägenhet
Stockholm 1 493 kronor/år
Huddinge 1 493 kronor/år
Västerås 1 700 kronor/år

Fakta om undersökningen:
I Nils Holgersson-rapporten www.nilsholgersson.nu ”flyttas” en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el och fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs. Årets resultat presenteras i omgångar.

Kontakt:
Rikard Silverfur, näringspolitisk expert Fastighetsägarna Sverige 070-228 71 67

 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed