Content page
Bo Wikare | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Bo Wikare

bo_wikareär från och med den 1 oktober vice VD för Hufvudstaden. Wikare har varit anställd i bolaget sedan 1994 och innehaft flera ledande befattningar inom koncernen, senast som affärsområdeschef Stockholm Östra City. Bo Wikare ingår sedan 1997 i koncernledningen.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed