Content page
Grönt ljus för Klöverns storprojekt i Karlstad | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Grönt ljus för Klöverns storprojekt i Karlstad

Bygger nästan 10 000 kvm kontor. Klövern vann 2008 en markanvisningstävling för den attraktiva fastigheten Pinassen 2 i Inre Hamn i Karlstad. Att få ett positivt förhandsbesked för det 12 500 kvm stora kontorshuset Skeppet har dock varit problematiskt men nu, efter att överklagandeprocessen tröskats via Länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen, har Klövern äntligen fått klartecken för det tänkta huset.

– Det här är vår första nyproduktion i Karlstad så det känns väldigt spännande. Jag är övertygad om att det här kommer att bli riktigt bra, säger Astrid Sjökvist, affärsenhetschef på Klövern till Fastighetsvärlden.

Skeppet ska byggas i fyra våningar där de tre översta viks för kontor och markplanet för handel, restaurang och gym. Det motsvarar en kontorsyta på cirka 9 800 kvm.

– Vi ser att det finns en efterfrågan. Det har inte byggts några nya kontorslokaler i Karlstad sedan 90-talet. Vi har inga avtal tecknade ännu men har långt gångna diskussioner med flera aktörer så vi känner oss trygga med uthyrningsläget.

Skeppet ligger granne med Lundbergs 6 000 kvm stora kontorsprojekt Barkassen men alla ytorna där togs av kommunen och kom aldrig ut på marknaden.

Klövern siktar på byggstart våren 2015 och färdigställande hösten 2016. Produktionskostnaden beräknas till mellan 200 och 250 miljoner kronor.

Fastighetsvärlden Idag           2014-09-29

MER stenafastigheter.se

Comments are closed