Content page
Bo Wikare utses till vice VD i Hufvudstaden | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Bo Wikare utses till vice VD i Hufvudstaden

Ökat fokus på projektutveckling. Styrelsen i Hufvudstaden har beslutat att fr.o.m. den 1 oktober utse Bo Wikare till vice VD.

Bo Wikare har varit anställd i Hufvudstaden sedan 1994 och innehaft flera ledande befattningar inom koncernen, senast som affärsområdeschef Stockholm Östra City. Bo Wikare ingår sedan 1997 i koncernledningen.

Hufvudstaden avser att i framtiden öka sina satsningar på affärsutveckling och kommersiella projekt, varvid Bo Wikare utöver sin roll som affärsområdeschef får ett utökat ansvar för koncernens affärsutveckling.

– Bo Wikares långa erfarenhet och breda kompetens inom fastighetsområdet är en värdefull tillgång för bolaget när vi nu avser att öka våra satsningar på affärsutveckling inom både kontors- och butikssegmentet i såväl Stockholm som Göteborg, säger VD Ivo Stopner.

Fastighetsvärlden Idag 2014-09-29

MER stenafastigheter.se

Comments are closed