Content page
Toppenbetyg till Stena Fastigheter | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Toppenbetyg till Stena Fastigheter

Datum: 2014-09-24 10:00
Text:


Närmare 82 % av våra hyresgäster ger Stena Fastigheter betyget bra eller mycket bra. Det framgår av vår senaste kundundersökning där 7 000 hyresgäster tog sig tid att svar på vår enkät.

Stena Fastigheter deltar regelbundet i kundundersökningen AktivBo för att vidareutveckla fastigheterna och arbetssätt. Enkäten består frågor kring boendet och servicen.

När det gäller servicen innehåller den frågor under rubrikerna ”Ta kunden på allvar”, ”Trygghet”, ”Rent och Snyggt” och ”Hjälp när det behövs”. Detta är ett värdefullt sätt för oss att mäta hur nöjda våra hyresgäster är med sitt boende och med oss som hyresvärd. Resultatet ligger till grund för vårt fortsatta arbete med att uppnå ständiga förbättringar.

God servicekvalitet
Servicepersonalen på varje fastighet har en nyckelroll i mötet med kunderna och är bolagets ansikte utåt. För att nå bästa servicekvalitet förs en kontinuerlig dialog och samverkan med hyresgästerna för att fånga upp utvecklingsmöjligheter. Därför är det glädjande att våra satsningar gett resultat. Vi har dock mycket kvar att arbeta med och det pågår ett ständigt förbättringsarbete. Förvaltningen på respektive område kommer att återkoppla mer i detalj i våra fastigheter.

 
 
Jag vill rikta ett stort tack till alla våra hyresgäster som tog sig tid att svara.
 
Stena Fastigheter AB
Elise Berggren
Kommunikationschef

MER stenafastigheter.se

Comments are closed