Content page
Klövern ”trycker papper” för nya affärer | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Klövern ”trycker papper” för nya affärer

Styrelsen föreslår preferensaktier, fondemission av B-aktier och omvänd split. Ledningen för Klövern ser goda möjligheter för ytterligare expansion och styrelsen kallar nu till bolagsstämma där en rad beslut ska tas inför det. 12,5 miljoner nya preferensaktier föreslås kunna emitteras. Dessutom ska ett nytt aktieslag införas, B-aktier. Styrelsen föreslår en fondemission där aktieägarna för varje A-aktier erhåller tio nya B-aktier.

Därefter föreslås en omvänd split, 1:2, ske. I den ska två A-aktier läggas samman till en A-aktier, två B-aktier blir en B-aktie och två preferensaktier blir en preferensaktie.

Fastighetsvärlden Idag 2014-09-23

MER stenafastigheter.se

Comments are closed