Content page
Ökande intensitet på fastighetsmarknaden | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ökande intensitet på fastighetsmarknaden

Ökande riskvilja, bättre tillgång till finansiering samt lägre vakansrisk gör att direktavkastningskraven för fastigheter utanför bästa läge fortsätter att närma sig primärlägen. God hyresutveckling och låga vakanser driver samtidigt totalavkastningen för fastigheter i bästa läge, enligt höstens utgåva av Newsec Property Outlook som publiceras idag.

MER fastighetssverige.se

Comments are closed