Content page
Datscha fyller på med hyresgäster | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Datscha fyller på med hyresgäster

Lanserar efterfrågad tjänst. Efter att tidigare i år ha lanserat en helt ny teknisk plattform går Datscha nu vidare med en helt ny typ av information. Till uppgifterna om fastigheter kommer nu fogas information om vilka hyresgäster som hyr lokaler i respektive fastighet.

– Information om hyresgäster, är något som efterfrågats starkt av våra kunder. Vi lägger stora resurser på att utveckla Datscha och har dubblerat antalet utvecklare samt återinvesterar halva omsättningen i produktutveckling och data, säger Jacob Philipson, VD på Datscha.

Hyresgästinformation är komplex och kommer att samlas in via en kombination av strategiska partnerskap, olika datakällor samt intern bearbetning och analys.

Den nya tilläggstjänsten med hyresgästinformation är planerad att lanseras under kvartal fyra i år.

Fastighetsvärlden Idag    2014-09-16

MER stenafastigheter.se

Comments are closed