Content page
DTZ: 18 miljarder euro i nytt kapital att investera i Norden | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

DTZ: 18 miljarder euro i nytt kapital att investera i Norden

Witalis: ”Intresset från utlandet kommer att öka”. Transaktionsvolymen i Norden steg till sammanlagt 3,5 miljarder euro under andra kvartalet 2014, enligt DTZ:s senaste Researchrapport Investment Market Update Nordics Q2 2014. Detta är en ökning med 6 procentjämfört med kvartalet innan. DTZ Research uppskattar i rapporten också att cirka 18 miljarder euro har rests och öronmärkts för de nordiska marknaderna – kapital som ska investeras de närmaste 2 åren.

Cross-borderaffärerna ökar mellan de nordiska länderna. Direkt ägande i fastigheter domineras av inhemska investerare på de nordiska marknaderna och flödet från länder utanför Norden är ganska litet, men intresset är ökande. När det gäller indirekt ägande är andelen utländska investorer betydligt större.

– De nordiska marknaderna är attraktivt prissatta och därför tror vi att intresset från utlandet kommer att öka, säger Karin Witalis, Head of Research för DTZ i Sverige. Vår bedömning är också att nordiska institutioner kommer att investera utanför sina hemmamarknader, för att få en bättre diversifiering i sina portföljer, avslutar hon.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed

DTZ: 18 miljarder euro i nytt kapital att investera i Norden

Witalis: ”Intresset från utlandet kommer att öka”. Transaktionsvolymen i Norden steg till sammanlagt 3,5 miljarder euro under andra kvartalet 2014, enligt DTZ:s senaste Researchrapport Investment Market Update Nordics Q2 2014. Detta är en ökning med 6 procentjämfört med kvartalet innan. DTZ Research uppskattar i rapporten också att cirka 18 miljarder euro har rests och öronmärkts för de nordiska marknaderna – kapital som ska investeras de närmaste 2 åren.

Cross-borderaffärerna ökar mellan de nordiska länderna. Direkt ägande i fastigheter domineras av inhemska investerare på de nordiska marknaderna och flödet från länder utanför Norden är ganska litet, men intresset är ökande. När det gäller indirekt ägande är andelen utländska investorer betydligt större.

– De nordiska marknaderna är attraktivt prissatta och därför tror vi att intresset från utlandet kommer att öka, säger Karin Witalis, Head of Research för DTZ i Sverige. Vår bedömning är också att nordiska institutioner kommer att investera utanför sina hemmamarknader, för att få en bättre diversifiering i sina portföljer, avslutar hon.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed

DTZ: 18 miljarder euro i nytt kapital att investera i Norden

Witalis: ”Intresset från utlandet kommer att öka”. Transaktionsvolymen i Norden steg till sammanlagt 3,5 miljarder euro under andra kvartalet 2014, enligt DTZ:s senaste Researchrapport Investment Market Update Nordics Q2 2014. Detta är en ökning med 6 procentjämfört med kvartalet innan. DTZ Research uppskattar i rapporten också att cirka 18 miljarder euro har rests och öronmärkts för de nordiska marknaderna – kapital som ska investeras de närmaste 2 åren.

Cross-borderaffärerna ökar mellan de nordiska länderna. Direkt ägande i fastigheter domineras av inhemska investerare på de nordiska marknaderna och flödet från länder utanför Norden är ganska litet, men intresset är ökande. När det gäller indirekt ägande är andelen utländska investorer betydligt större.

– De nordiska marknaderna är attraktivt prissatta och därför tror vi att intresset från utlandet kommer att öka, säger Karin Witalis, Head of Research för DTZ i Sverige. Vår bedömning är också att nordiska institutioner kommer att investera utanför sina hemmamarknader, för att få en bättre diversifiering i sina portföljer, avslutar hon.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed